Transport osób niepełnosprawnych

Wykonujemy transporty osób z dysfunkcjami narządów ruchu. Gwarantujemy przyjazd do pacjenta zniesienie oraz wniesienie.
Przy przewozie do placówki służby zdrowia rejestrujemy pacjenta i zapewniamy opiekę przed i po badaniu.

  • dowozy i przywozy osób na dworce kolejowe, autobusowe i lotniska
  • do i ze szpitala
  • do dentysty
  • do kina, teatru
  • do przychodni lekarskich
  • do urzędów, banków
  • na konsultacje lekarskie
  • na rehabilitację
  • na turnusy rehabilitacyjne
  • na uroczystości

medworld